Actium Anatomy Group

Sobre Nosaltres

Qui Som

Actium és un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 00576). Format per investigadores i investigadors apassionats pel que fan, que provenen majoritàriament de la Universitat Internacional de Catalunya i que tenen com a missió millorar la societat amb el seu treball científic i docent. Des de l’inici de la seva activitat en el curs 2017-2018, el treball ordinari del grup s’ha dut a terme a través del treball diari i mitjançant diversos seminaris especialitzats de recerca (Summer Camp, Oktober Research&Anatomy, Christmas Investigation, Primavera Research…) amb periodicitat mensual. A més, anualment s’organitza una jornada d’Agraïment al Donant de Cos i d’Actualització Anatòmica, amb l’objectiu d’aproximar les recerques realitzades a la societat i agrair la generositat de donants i voluntaris. L’any 2022 el grup va ser guardonat amb el premi a Fisioterapeuta de l’Any pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (COLFICAT), a més de ser reconegut com a Grup de Recerca pel Consell General de Col·legis de Fisioteràpia d’Espanya (CGCFE)

Metodologia

La primera aproximació del grup davant un problema científic és mitjançant el model in-vitro (aproximació anatòmic-cadavèric). Una vegada s’ha investigat mitjançant mostres anatòmiques quins efectes tenen determinats tractaments o intervencions en un determinat teixit o regió del cos, el grup trasllada l’estudi a un model in-vivo. En aquesta segona fase, les recerques es realitzen en subjectes voluntaris sans, amb l‘objectiu de conèixer si el comportament d’aquesta intervenció és diferent del model in-vitro. Amb els resultats obtinguts en aquesta segona fase, es trasllada la recerca al pacient real (amb una patologia o un estat de fragilitat determinat) i en un context totalment clínic o hospitalari.

Objectius

01  Investigar

El grup Actium investiga els efectes que produeixen el moviment i/o determinades intervencions clíniques sobre el teixit muscular i fascial

02  Formar

El grup Actium ajuda a la formació i l’aprenentatge dels estudiants universitaris i professionals de la salut en anatomia i recerca

03  Divulgar

Creiem que la divulgació de la ciència contribueix a la democratització del coneixement

04  transferir

Transmetre el coneixement científic generat al teixit social i productiu és la millor manera que el benefici científic arribi a la població en el general i es millori la societat

Línies de Recerca
Línia 1 - Avaluar l'efecte del moviment sobre el sistema musculoesquelètic i fascial
Línia 2 - Avaluar l'efecte i l'efectivitat d'intervencions clíniques sobre el sistema musculoesquelètic i fascial
Línia 3 - Efectes de l'exercici terapèutic en diferents poblacions sobre el teixit miofascial

Segueix-nos a Instagram!